Începand cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activa aplicatia de inscriere in cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC–Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlociiEMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera intreprinzatorilor instruire si asistenta tehnica, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a intreprinderilor mici si mijlocii.

Obiectivele programului:

Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor.

Programul isi propune:

a)    identificarea intreprinzatorilor de succes;
b)    dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale si a capacitatii manageriale;
c)    dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul crearii de noi afaceri cu carcter inovativ;
d)    dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum si generarea de idei noi de afaceri si de produse noi;
e)    mobilizarea resurselor antreprenoriale romanesti si intarirea dinamismului antreprenorial al intreprinderilor mici si mijlocii din Romania;
f)    incurajarea schimbului de experienta si a dezvoltarii relatiilor pe plan local dar si la nivel international;
g)    dezvoltarea capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive;
h)    sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pietelor de desfacere si cresterea exporturilor;
i)    dezvoltarea contactelor si retelelor de afaceri in afara Romaniei si initierea de cooperari transfrontaliere.

Pentru anul 2016, MECRMA continua integrarea programului EMPRETEC in structura institutionala de sprijin a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din Romania.

Derularea Programului

Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura in 4 locatii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanta, Craiova, Iasi). Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si locatiile vor fi afisate pe site-ul www.aippimm.ro. In cadrul aceluiasi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II si sot/sotie. Numarul maxim de beneficiari este de 30 participanti/workshop.

In cadrul acestui program OTIMMC sunt arondate Centrelor EMPRETEC astfel:
•    Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj;
•    Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanta.
•    Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: OTIMMC Craiova;.
•    Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iasi.

OTIMMC vor asigura organizarea si desfasurarea workshop-urilor astfel:
•    propun impreuna cu trainerii locatiile de desfasurare a workshop-urilor astfel incat acestea sa respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;
•    pregatesc si organizeaza impreuna cu trainerii interviurile participantilor;
•    mentin legatura si comunica cu trainerii si participantii in vederea bunei organizari si desfasurari ale workshop-urilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea  workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecaruia din cele 4 OTIMMC (editarea de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exercitiile practice, consumabile necesare desfasurarii cursurilor, inchiriere de spatii pentru desfasurarea workshop-urilor, transmitere de invitatii necesare organizarii si desfasurarii workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea si masa trainerilor precum si cazarea si masa participantilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferintelor de lansare/diseminare a workshop-urilor).

Produsul de baza oferit participantilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer & Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

In vederea implementarii Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri nationali certificati si in curs de certificare de catre UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de catre OTIMMC organizatoare.

OTIMMC responsabile de desfasurarea celor 4 workshop-uri vor comunica MECRMA locatiile si perioada de desfasurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro.

Inregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate in cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Se considera ca, prin inscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea in favoarea MECRMA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresa de domiciliu, etc), date care vor fi securizate in cadrul Registrului Unic Electronic al Programului.

MECRMA, OTIMMC, precum si participantii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de catre terti a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo si material de training. In acest scop, paricipantii la Program vor completa angajamentul prevazut in anexa nr.3.

Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea  nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 500.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor unui numar de minim 100 de beneficiari, persoane fizice.

MECRMA administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel  local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC, a caror lista este prevazuta in anexa nr.2, si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din data de 20 mai 2003.

Pentru realizarea programului se aloca de la bugetul de stat pentru anul 2016 suma de 500.000 lei, impartita in mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanta, Craiova, Iasi,  care  incheie parteneriate cu institutii publice si/sau private, contracteaza serviciile specifice organizarii workshop-urilor de pregatire antreprenoriala UNCTAD/EMPRETEC, asigura publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locatiilor si perioadelor de desfasurare a acestora si asigura cheltuielile de organizare si promovare a workshop-urilor, precum si onorariile trainerilor pentru sustinerea celor 4  workshop-uri.  Onorariile trainerilor nu vor depasi suma de 42000 lei/workshop.

Bugetul Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de inscriere in program prevazut in anexa nr. 1, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetateni romani sau cetateni straini vorbitori de limba romana;
b) au studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor;
c) se inscriu la activitatile prevazute in Program, prin completarea formularului de inscriere;
d) participa pentru prima data la un atelier EMPRETEC;
e) declara pe propria raspundere ca vor participa continuu la toate activitatile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sanctiunea recuperarii proportionale a ajutorului oferit.

Bugetul Programului

Pentru workshop-urile organizate in cadrul Programului, selectia participantilor se va face in ordinea inscrierii in program, dupa cum urmeaza :

Etapa I –  verificarea conditiilor de eligibilitate conform art. 4, de catre OTIMMC ;
Etapa II – interviu organizat de catre traineri certificati UNCTAD.

In cazul respingerii aplicantii vor fi informati asupra motivelor de respingere de catre trainerii certificati UNCTAD sau OTIMMC, dupa caz. Lista solicitantilor admisi si a celor respinsi insotita de motivele de respingere vor fi transmise catre OTIMMC organizator de catre trainerii certificati UNCTAD cel tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de inceperea workshop-ului, in vederea publicarii pe site-ul www.aippimm.ro.

Incepand cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activa inscrierea electronica in cadrul Programului EMPRETEC 2016.

Proiectele se vor depune online aici.